English version
Grunwaldzka 67, 43-600 Jaworzno, Poland
Tel. 0048 505 444 000, e-mail: jiujutsu@jaw.pl

Sekcje Jaworznickiej Szkoły Guja Jiujutsu

Zajęcia treningowe dla zawodników Jaworznickiej Szkoły Guja Jiujutsu organizowane są pięć razy w tygodniu w Centrum Mistrzostwa Sportowego "GujaKan" w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 67. Większość ćwiczących uczęszcza na treningi 3-4 razy w tygodniu w ramach różnych sekcji. Kadrowicze (Guja Jiujutsu Team) ćwiczą co najmniej 4-5 razy w tygodniu, by w weekendy uczestniczyć w zawodach sportowych w kraju i za granicą.

1. Sekcja Najmłodszych "SMYKI GUJAKAN"

Uczestnikami zajęć są chłopcy i dziewczęta w wieku 4-7 lat. Wyjątkowo do grupy tej mogą zostać przyjęte dzieci w wieku lat 3 uzdolnione ruchowo z predyspozycjami do uprawiania sportów walki. Zajęcia Sekcji Najmłodszych odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 45 minut. W programie szkolenia przewidziano gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność fizyczną oraz naukę podstawowych technik Guja Jiujutsu. Zajęcia charakteryzują się małymi obciążeniami treningowymi.

2. Sekcja Dzieci Młodszych "ŁOTRY GUJAKAN"

Uczestnikami zajęć są chłopcy i dziewczęta w wieku 7-9 lat. Zajęcia Sekcji młodszych odbywają się 2-3 razy w tygodniu i trwają 60 minut. W programie szkolenia przewidziano gry i zabawy, ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność fizyczną oraz naukę podstawowych technik samoobrony i sportowego Guja Jiujutsu. Zajęcia charakteryzują się małymi i średnimi obciążeniami treningowymi.

sekcja 1

3. Sekcja Dzieci Starszych "ZBÓJE GUJAKAN"

Członkami tej sekcji są dzieci w wieku 9-15 lat. Zajęcia dla tej grupy organizowane są trzy razy w tygodniu i trwają 90 minut. W programie szkolenia przewidziano gry i zabawy, ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność fizyczną, elementy akrobatyki oraz naukę podstawowych technik samoobrony i sportowego Guja Jiujutsu z akcentem na techniki sportowego Jiujutsu. Zajęcia przewidują średnie i duże obciążenia treningowe.

sekcja 2

4. Sekcja Młodzieży i Dorosłych "WOJOWNICY GUJAKAN"

Uczestnikami zajęć są osoby, które ukończyły lat 15, głównie młodzież i osoby dorosłe. Trening, który ukierunkowany jest na przygotowanie ćwiczącego do realnej walki wręcz MMA Guja Jiujutsu i zawodów sportowego Jiujutsu, przewiduje średnie i duże obciążenia treningowe. Zajęcia dla tej grupy organizowane są 2-3 razy w tygodniu i trwają 90-120 minut. Zajęcia przewidują średnie i duże obciążenia treningowe.

5. Treningi "CHWYTACZY" (rzuty i techniki parterowe)

Trening nastawiony jest na naukę i doskonalenie rzutów oraz chwytów bolesnych (dźwigni i duszeń) przydatnych głównie w walce w parterze. Zajęcia przewidują średnie i duże obciążenia treningowe. Zajęcia oparte na elementach grappling i brazylijskiego jiu-jitsu przewidują średnie i duże obciążenia treningowe.

6. Treningi "UDERZACZY"(ciosy i kopnięcia)

Uczestnikami zajęć są osoby od 10 roku życia. Trening nastawiony jest na naukę i doskonalenie technik uderzeń (ciosów i kopnięć, również z wykorzystaniem bokserskiego sprzętu i przyrządów, w tym: worków, łap, pacek, tarcz, itp. Zajęcia oparte na elementach boksu, Muay Thai/Thai Boxing i Kick Boxing odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają od 90 do 120 minut. Zajęcia przewidują średnie, duże i maksymalne obciążenia treningowe.

Samoobrona i techniki interwencji Jiujutsu

Członkami tej sekcji są osoby, które ukończyły lat 14 (brak górnej granicy wieku), w tym kobiety i mężczyźni, zainteresowane utrzymaniem ogólnej sprawności fizycznej i osiągnięciem biegłości w samoobronie – technikach ataku i obrony przydatnych w celu do odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie bądź zdrowie. W programie przewidziano również chwyty obezwładniające i transportowe zalecane dla funkcjonariuszy formacji mundurowych (Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Ochrony Koleji, Straży Miejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu), pracowników ochrony, służb porządkowych i pracowników ochrony osobistej (Bodyguard). Zajęcia tej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają od 60 do 90 minut. Zajęcia przewidują małe i średnie obciążenia treningowe.

GUJA JIUJUTSU TEAM (Kadra)

Kadrę Jaworznickiej Szkoły Walki Wręcz Guja Jiujutsu stanowią starannie wyselekcjonowani zawodnicy, którzy przygotowywani są do udziału we współzawodnictwie sportowym Jiujutsu, judo, JJIF ju-jitsu, boksu, wushu/kungfu, taekwondo, kickboxingu, karate, sambo, grappling, brazylijskie jiu-jitsu, pojedynkach MMA itd. Trening prowadzony dla tej elitarnej grupy przewiduje duże i maksymalne obciążenia treningowe.