English version
Grunwaldzka 67, 43-600 Jaworzno, Poland
Tel. 0048 505 444 000, e-mail: jiujutsu@jaw.pl

Repertuar technik, metoda i taktyka walki wręcz Guja Jiujutsu

KanjiStyl realnej walki wręcz Guja Jiujutsu, zakładający starcie w pozycji stojącej oraz w parterze, obejmuje podstawy walki wręcz (pozycje, poruszanie się, uchwyt przeciwnika, wychodzenia z pozycji zagrożonych, uwalniania się z uchwytów) oraz podstawowe techniki Jiujutsu (ciosy, kopnięcia, uderzenie głową, bloki, dźwignie, duszenia, uciski mięśni oraz rzuty), które łączy się w kombinacje.

Metoda walki Guja Jiujutsu polega na zakłóceniu koncentracji przeciwnika poprzez zadanie uderzenia/-ń (ciosu, kopnięcia), sprowadzeniu go do parteru (rzut), a następnie obezwładnieniu poprzez zastosowanie bolesnego chwytu (dźwigni, duszenia, ucisk mięśnia). Jednym z podstawowych zadań zawodnika Guja Jiujutsu podczas walki jest zajęcie pozycji za plecami przeciwnika bądź dosiedzeniu go (siad okrakiem).

Taktyka walki uzależniona jest od właściwości somatycznych przeciwnika, jego umiejętności technicznych, kondycji fizycznej i psychicznej, ubioru, preferowanego przez niego sposobu walki (zawodnik wyczekujący-utrzymujący dystans lub atakujący-dążący do zwarcia; zawodnik preferujący uderzenia i walkę w pozycji stojącej lub rzuty i chwyty bolesne w parterze), jak również od własnych predyspozycji i umiejętności.