English version
Grunwaldzka 67, 43-600 Jaworzno, Poland
Tel. 0048 505 444 000, e-mail: jiujutsu@jaw.pl

Uczniowskie stopnie wtajemniczenia w walce wręcz Guja Jiujutsu

Spis treści:

Stopień 7

7. Stopień uczniowski Guja Jiujutsu:

 1. WIADOMOŚCI:
  1. Jiujutsu (historia i charakterystyka systemu, cel nauczania)
  2. Etykieta:
   1. obowiązki uczniów,
   2. zasady postępowania i zachowania się,
   3. ceremoniał rozpoczęcia i zakończenia zajęć treningowych,
   4. ubiór treningowy do Jiujutsu (charakterystyka, wiązanie pasa, składanie),
   5. pozycje organizacyjno-porządkowe (stojąca, siad klęczny, siad skrzyżny) i ukłony (w staniu, w siadzie klęcznym).
  3. Zaciskanie ręki w pięść.
 2. PODSTAWY WALKI WRĘCZ:
  1. Pozycja gotowości
  2. Pozycja walki
  3. Poruszanie się w pozycji walki (w przód, w prawo, w lewo, odskok, krokiem przestawnym do przodu, krokiem przestawnym do tyłu)
  4. Pozycja frontalna (w uchwycie)
  5. Poruszanie się w pozycji frontalnej w uchwycie (krokiem dostawnym i przestawnym)
  6. Wychylenie do przodu
  7. Zerwanie chwytu (z odejściem, z wejściem, z podbiciem ramienia w górę ręką prawą oraz lewą)
  8. Pad w bok (zasłona głowy, kopnięcie w górę, powstanie)
 3. PODSTAWOWE TECHNIKI GUJA JIUJUTSU:
  1. Przedni cios prosty
  2. Tylny cios prosty (także ze biciem gardy)
  3. Kopniecie kolanem
  4. Kopnięcie przednie nogą zakroczną z kroku odstawnego
  5. Blok górny (przedni i tylny)
  6. Poderwanie nóg (po kroku dostawnym oraz przestawnym)
  7. Rzut przez nogę z chwytem za głowę
  8. Niskie zahaczenie zewnętrzne
Stopień 6

6. Stopień uczniowski Guja Jiujutsu:

 1. WIADOMOŚCI:
  1. Szkoła Jiujutsu (charakterystyka, struktura organizacyjna, zadania, styl Jiujutsu, historia Szkoły).
  2. Hierarchia stopni zaawansowania w Jiujutsu.
  3. Sposoby ustawienia ćwiczących podczas zajęć treningowych.
 2. PODSTAWY WALKI WRĘCZ:
  1. Pozycja walki w parterze
  2. Pozycja obronna w parterze (z gardą długą)
  3. Zamknięta pozycja obronna w parterze
  4. Pozycja dominująca (zwód, zbicie tylnym blokiem dolnym nogi i blokowanie podudziem)
  5. Wejście do pozycji dosiadującej poprzez ściągnięcie za głowę do trzymania opasującego (dźwignia na staw łokciowy, dźwignia na staw ramienny, dźwignia na kręgosłup do przodu), blokowanie ramienia głową, przyklęk kolanem na klatce piersiowej, wejście do pozycji dosiadującej)
  6. Obrona przed chwytem, gdy przeciwnik leży na plecach (zbicie i zerwanie)
  7. Wyjście spod przeciwnika poprzez pociągniecie z wybiciem biodrami oraz skręt ciała
  8. Pad w przód (obrót, kopnięcie boczne w kolano, powstanie z rąk)
 3. PODSTAWOWE TECHNIKI GUJA JIUJUTSU:
  1. Cios w górę
  2. Kopnięcie przednie nogą wykroczną ze skokiem do przodu
  3. Kopnięcie sierpowe (nogą zakroczną, nogą wykroczną ze skoku, w udo, w łydkę, z obrotem...)
  4. Zbicie do wewnątrz
  5. Dźwignia wyłamująca staw łokciowy w parterze (w pozycji dosiadującej dźwignia na kręgosłup do przodu, przechwyt ręki p-p, nacisk lewą dłonią, przyklęk lewym kolanem na głowę, przysiad, przejście do leżenia na plecy; wyciąganie w kierunku głowy, przesunięcie tułowia)
  6. Duszenie kołnierzem z przodu (sprowadzenie z pozycji stojącej do parteru)
  7. Podcięcie wewnętrzne
  8. Przetoczenie
Stopień 5

5. Stopień uczniowski Guja Jiujutsu:

 1. WIADOMOŚCI:
  1. Podstawy walki wręcz (rodzaje, charakterestyka)
  2. Podstawowe techniki Jiujutsu (rodzaje, charakterystyka).
  3. Terminologia podstawowych technik Jiujutsu.
 2. PODSTAWY WALKI WRĘCZ:
  1. Zejście krokiem odstawno-dostawnym
  2. Zejście krokiem przestawnym
  3. Zajście za przeciwnika (w pozycji stojącej i w parterze, z chwytu ręki p-p oraz l-p)
  4. Wejście do pozycji dosiadującej poprzez przerzucenie nogi nad głową
  5. Przerwanie zamkniętej pozycji obronnej w parterze poprzez nacisk na przeponę, cios łokciem w udo, wejście kolanem, pozycja dominująca
  6. Uwolnienie głowy z uchwytu w parterze poprzez duszenie przedramieniem i ucisk kciukiem pod ucho
  7. Przewrót w przód, gdy przeciwnik zaszedł za plecy
  8. Obrót na plecach poprzez odepchnięcie stopą, gdy przeciwnik zaszedł od tyłu
 3. PODSTAWOWE TECHNIKI GUJA JIUJUTSU:
  1. Cios w dół (z chwytem ręką za szyję)
  2. Kopnięcie boczne nogą zakroczną (w brzuch, w głowę, w kolano)
  3. Blok dolny
  4. Dźwignia skręcająca staw ramienny w parterze
  5. Ucisk ścięgna achillesa (z leżeniem na plecach oraz leżeniem na brzuchu, p-l i p-p)
  6. Duszenie przedramieniem od tyłu
  7. Obalenie z poświęceniem
  8. Rzut z poświęceniem
Stopień 4

4. Stopień uczniowski Guja Jiujutsu:

 1. WIADOMOŚCI:
  1. Samoobrona Jiujutsu (samoobrona, obrona konieczna).
  2. Sportowe Jiujutsu (współzawodnictwo sportowe, cel organizowania zawodów, konkurencje).
 2. PODSTAWY WALKI WRĘCZ:
  1. Krok skrzyżny (w przód i w tył)
  2. Odwrócenie nogami z pozycji walki w parterze
  3. Wyjście spod przeciwnika znajdującego się pomiędzy nogami poprzez blokowanie głowy i ręki, naciągnięcie przeciwnika na siebie, odwrócenie nogami, wejście do pozycji dosiadującej
  4. Wejście do odwrotnej pozycji dosiadującej w parterze
  5. Uwolnienie głowy z uchwytu poprzez skręt głowy i zepchnięcie łokcia, dźwignia na staw ramienny.
  6. Wyjście z trzymania bocznego poprzez ściągnięcie nogą głowy, przerzucenie nóg i przetoczenie
  7. Zrzucenie przeciwnika z pleców poprzez przejście na kolana, odstawienie nogi w bok i skręt ciała.
  8. Cios w twarz, gdy przeciwnik chwycił nogę, rzut
 3. PODSTAWOWE TECHNIKI GUJA JIUJUTSU:
  1. Cios sierpowy
  2. Kopnięcie boczne nogą wykroczną
  3. Blok przechwytujący
  4. Dźwignia wyłamująca staw ramienny
  5. Dźwignia skręcająca staw skokowy rękami (zakładana z przewrotu w przód)
  6. Duszenie od przodu (z naciskiem kciukiem na oko)
  7. Poderwanie z podcięciem
  8. Rzut poprzez wzięcie na barki
Stopień 3

3. Stopień uczniowski Guja Jiujutsu:

 1. WIADOMOŚCI:
  1. Polska Organizacja Jiujutsu (charakterystyka, struktura organizacyjna, cele).
  2. Właściwy sposób oddychania.
 2. PODSTAWY WALKI WRĘCZ:
  1. Zawinięcie ręki wokół głowy
  2. Przetoczenie w parterze
  3. Wyjście z pozycji bocznej poprzez odsunięcie bioder, przesuniecie kolana i przejście do zamkniętej pozycji obronnej w parterze
  4. Obrona przed chwytem za nogi poprzez ściągnięcie głowy w dół
  5. Uwolnienie z trzymania opasującego poprzez przerzucenie przeciwnika
  6. Obrona przed duszeniem gilotynowym poprzez cios w pachwinę i wejście do przodu
  7. Z pozycji pomiędzy nogami wybranie odwrócenie przeciwnika na brzuch poprzez skręcenie nogi do wewnątrz
  8. Obrona przed uciskiem ścięgna achilesa poprzez zrzucenie nogi
 3. PODSTAWOWE TECHNIKI GUJA JIUJUTSU:
  1. Cios z góry
  2. Blok podudziem
  3. Dźwignia na staw łokciowy z podparciem ciała na barku
  4. Odwrotna dźwignia wyłamująca staw łokciowy z parterze
  5. Duszenie gilotynowe
  6. Duszenie kołnierzem od tyłu
  7. Podbicie udem
  8. Zahaczenie wewnętrzne
Stopień 2

2. Stopień uczniowski Guja Jiujutsu:

 1. WIADOMOŚCI:
  1. Właściwe patrzenie.
  2. Kontrolowanie dystansu w walce.
 2. PODSTAWY WALKI WRĘCZ:
  1. Obrona przed kopnięciem kolanem poprzez cofnięcie bioder i zbicie atakującej nogi do środka
  2. Wyjście spod przeciwnika poprzez odrzucenie udem w bok
  3. Obrona przed duszeniem od tyłu poprzez zerwanie chwytu, dźwignia na staw łokciowy w oparciu o bark.
  4. Uwolnienie tułowia z uchwytu z góry poprzez wejście do przodu, dźwignia na łokieć na przedramieniu
  5. Obrona przed chwytem z tyłu w parterze poprzez wybranie nogi i wykonanie przewrotu w przód
  6. Obrona przed ściągnięciem za głowę do parteru poprzez rzut z poświęceniem.
  7. Uwolnienie z uchwytu tułowia od tyłu w parterze poprzez podbicie uda
  8. Wyjście z pozycji dosiadującej poprzez ucisk pod uchem i dźwignię na kręgosłup w bok, chwyt nogi od środka i zrzucenie przeciwnika.
  9. Obrona przed klinczem poprzez nacisk głową na twarz, nacisk przedramieniem na krtań
 3. PODSTAWOWE TECHNIKI GUJA JIUJUTSU:
  1. Cios łokciem w przód
  2. Kopnięcie w dół
  3. Dźwignia wyłamująca staw kolanowy
  4. Duszenie przedramieniem z przodu
  5. Duszenie trójkątne
  6. Wyniesienie w górę
  7. Obalenie poprzez pchnięcie stopą w podbrzusze (z chwytem za jedną nogę, za dwie nogi)
  8. Zahaczenie zewnętrzne
Stopień 1

1. Stopień uczniowski Guja Jiujutsu:

 1. WIADOMOŚCI:
  1. Relaksacja i koncentracja (techniki).
  2. Właściwy moment ataku.
 2. PODSTAWY WALKI WRĘCZ:
  1. Obejście gardy poprzez kopnięcie boczne w kolano
  2. Wejście do pozycji dosiadującej poprzez uniesienie przeciwnika stopami w górę
  3. Zerwanie duszenia trójkątnego poprzez pochylenie do przodu w bok
  4. Dźwignia na staw skokowy lub kolanowy, gdy nogami oplata nogę w parterze
  5. Obrona przed odwrotną pozycją dosiadującą poprzez dźwignię skręcającą staw skokowy
  6. Obrona przed kopnięciem kolanem poprzez chwyt nogi i skręt w bok z podcięciem wewnętrznym
  7. Obrona przed atakiem od tyłu w parterze poprzez dźwignię na staw skokowy
  8. Obalenie w parterze poprzez zerwanie chwytu dźwignią na nadgarstek, chwyt za pas, rolowanie do trzymania opasującego
  9. Obrona przed dźwignią wyłamującą staw kolanowy poprzez zerwanie chwytu stopą.
 3. PODSTAWOWE TECHNIKI GUJA JIUJUTSU:
  1. Dźgnięcie palcami w oko
  2. Uderzenie głową
  3. Kopnięcie w górę (w górę, w przód z chwytem za ręce przeciwnika)
  4. Dźwignia skręcająca dośrodkowo staw skokowy i kolanowy
  5. Dźwignia skręcająca odśrodkowo staw skokowy i kolanowy
  6. Obalenie poprzez zablokowanie nogi i kopnięcie w kolano
  7. Wybicie biodrami (z tyłu, z przodu)
  8. Rzut z parteru poprzez pchnięcie stopą w biodro (l-l) i podcięcie (p-p)